Dětské katecheze

„Nechte maličké přicházet ke mně“ (Mk 10,14)

NEDĚLNÍ KATECHEZEPRO NEJMENŠÍ

kostelik

KDY A KDE?

Každou neděli při mši svaté, která je sloužena v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 9:30 (vyjma dětských mší, které jsou dětem určeny celé).

KDO?

Ti, kdo řeči dospělých nejméně rozumí – mrňouskové, předškoláci, prvňáci, zkrátka děti, které se ještě nepřipravují na první Svaté přijímání nebo nechodí do náboženství.

Ti nejmenší s maminkami či tatínky, ti větší třeba už sami.

JAK?

Katecheze bude probíhat během bohoslužby slova pro dospělé, tedy po chvalozpěvu Sláva na výsostech Bohu se děti shromáždí v „zimní“ kapli, po přinesení darů se vrátí do lavic.

CO?

Příběhy starého zákona či Evangelia, témata „Učící se církve“, zkrátka totéž, čemu v kostele naslouchají dospělí – jen formou a řečí přizpůsobenou malým posluchačům. I když naslouchání určitě nebude to jediné, co budou děti dělat…

kluk1