Družičky

V naší farnosti zveme všechny holčičky a dívky, aby se zúčastnili májových pobožností k Panně Marii jako drůžičky.
Rádi mezi sebou přivítáme každou drůžičku, která chce jít společně s ministranty k oltáři Panny Marie. Kdo by chtěl, může na začátku pobožnosti říci Panně Marii básničku. Máme nabídku řady básniček: Basnicky.pdf

Májové pobožnosti se konají po celý květen vždy ve čtvrtek a v neděli v 18 hod.

Druzicky v SY

Scházíme se vždy před májovou od 17.15 hod. ve farním kostele na oratoři (zadním vchodem do kostela a potom po schodech nahoru). Máme k dispozici šaty různých velikosti, punčochy, boty, ozdoby do vlasů a vše co taková drůžička potřebuje. Pro každou holčičku, která sem přijde, se pokusíme najít všechno potřebné, aby se mohla s ostatními drůžičkami účastnit májové pobožnosti.

Drůžičky se v naší farnosti účastní nejen májových pobožností, ale kdo má zájem, může pokračovat ještě v červnu účastí na pobožnostech k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu. Tyto pobožnosti jsou v červnu již jen v neděli.
Drůžičky se ještě podílejí na pobožnostech Božího těla nebo se účastní při různých jednotlivých příležitostech. Např. zkrášlují atmosféru primičních mší nebo se v minulosti účastnily mše svaté o. biskupa spojené se svěcením nového zvonu atd.

Zveme všechna děvčata.
Kontakt: Janina Lustyková 728 842 890; Marie Holubová 602 204 035, druzicky@farnost-svitavy.cz

Družičky a básničky v roce 2018:
Na každou májovou se snažíme zajistit jednu až dvě básničky. Aby se nám to povedlo rovnoměrně rozložit nabízíme výběr ze seznamu básniček a přehled, které dny se komu hodí. Vyberte si den, kdy budete říkat vy. Tabulka je orientační, pokud by vám to v zamluvený den nevyšlo, řeknete básničku jindy; pokud se vám to hodí v den, kdy „je již obsazeno“ nevadí, můžete říkat také. A můžete nakonec říkat, i pokud se vůbec nezapíšete… :)
Soubor Basnicky.pdf, který průběžně doplňujeme, obsahuje téměř sto různých básniček. Vyberte si básničku, která se vám bude líbit a se kterou budete chtít oslavit Pannu Marii.

Přehled zatím “volných” termínů:

Pro zápis do této tabulky klikněte prosím na tento odkaz (vaše změny by se na této stránce měly objevit cca za 5 minut): Editace rezervovaných termínů a básniček
V případě dotazů se obracejte na kontakty uvedené výše na této stránce.