Farnost

Svitavská římskokatolická farnost je součástí Svitavského děkanátu v západním výběžku Olomoucké arcidiecéze. Farnost obsahuje území města Svitavy (včetně Lačnova a Lánů) a několika okolních obcí – Javorník a Kamenná Horka. Svitavští kněží dále spravují farnosti: Hradec nad Svitavou (včetně Sklenného) a Vendolí.

Vzhledem k historickému vývoji (vysídlení většinového německého obyvatelstva na konci II. světové války a 42 let komunismu) zde chybí tradice a společenský duch a naše farnost má “misijní” charakter. Nedělní bohoslužby zde navštěvuje pravidelně kolem 400 věřících.

V samotných Svitavách se nacházejí tři kostely – farní kostel Navštívení Panny Marie (zvaný bílý), kostel sv. Josefa (červený) a kostel sv. Jiljí (hřbitovní). Dále je zde několik kaplí – největší kaple sv. Vincenta (Domov na rozcestí), kaple sv. Anny v Lánech a kaple Neposkvrněného početí Panny Marie (také v Lánech).

Současným svitavským farářem je P. Václav dolák.

 

IMG_8843Svitavský farní kostel na svitavském náměstí.