kostel sv. Josefa

Trojlodní cihlová stavba kostela sv. Josefa postevená ve stylu ranné gotiky byla založena  v roce 1894 spolu s přilehlým klášterem Redemptoristů. Stojí na katastru obce Čtyřicet Lánů. Byla vybudována na základě plánů dvorního stavitele  Josefa Schmalzhoffera z Vídně. Stavbu prováděl stavitel Václav Ryšavý. Vnitřní malby zhotovil kostelní malíř Erwin Bubeník z Lince v roce 1910.

Bohatá vnitřní dekorace pochází z dílny Maxe Schmalzla. Hlavní oltář a čtyři postranní oltáře, bohatě zdobená kazatelna jsou dílem Ferdinanda Stufflessera ze Sv. Ulrichu v Tyrolích. Oltářní stůl z mramoru je dílem J.E. Tomaly z Brna.  Na zdech hlavní lodi chrámu stojí sedm soch.  Pozoruhodné jsou sochy Sv. Josefa  a apoštolů sv. Ondřeje a sv. Jakuba.  Věže kostela byly opatřeny zvony, které do 1. světové války byly  největšími zvony  ve Svitavách.  Slavnostního otevření a vysvěcení se kostel dočkal v roce 1896.

Ke kostelu patřil klášter redemptoristů, kteří do Svitav přešli z koleje z Koclířova, kde tato kolej vznikla roku 1855. V roce 1950 při akci StB, která byla namířena proti klášterům  byla tato kolej zrušena a redemptoristé odvezeni do oblasti Králík. Po jejich odchodu budovu kláštera získala nemocnice a zřídila zde lůžková oddělení.

V současné době probíhá rekonstrukce tohoto kostela.

Pouť se zde slaví 19.března.