kaple sv. Anny

Kaple sv. Anny byla postavena ve třicátých letech 20. století a je typickou ukázkou zrustikalizované architektury 20. století.