kaple sv. Vincenta

Klášter Milosrdných sester sv. Vincence z Pauly, tzv. vincentinek, společně s kaplí téhož světce založil svitavský rodák, kanovník vídeňského Dómu, Thomas Christ v roce 1867. Klášter stál na Novém Městě, dnes ulice T.G.Masaryka, a od počátku se jeho členky věnovaly charitativní činnosti spojené s péčí o nemocné a chudé a později pracovaly ve svitavské nemocnici, sirotčinci a chudobinci. Ještě před rokem 1945 zde pomáhalo na 40 sester, ale jejich počet se neustále snižoval. Dnes slouží klášterní budova Domovu na rozcestí ve Svitavách.