kaple Nejsvětější Trojice

Pozdně barokní kaple Nejsvětější Trojice byla postavena kolem roku 1800. Má hranolovou věž. Zařízení je z první poloviny 19. století. Kaple Nejsvětější Trojice je majetkem obce, která počátkem 90. let 20. století financovala rozsáhlou opravu. Ta se týkala interiéru i exteriéru. V r. 2001 muselo dojít k dalším vnitřním stavebním úpravám, protože interiér napadla dřevomorka.
Pouť se zde slaví na slavnost Nejsvětější Trojice.