Modlitby matek

Modlitby matek

Modlitby matek (MM) vznikly v Anglii. Zakladatelkou se stala Veronica Williams. Nyní jsou rozšířeny již do 107 zemí po celém světě.

Spiritualita hnutí MM je cesta úplného odevzdání se. Učíme se žít život Ježíšovy Matky.               Při modlitbách odevzdáváme sebe, své děti a své drahé do Ježíšových rukou ve velké důvěře, že  On může všechno.

V průběhu modliteb jsou dodržovány základní zásady:

 • Neradit: skrze společnou modlitbu hledáme Boží řešení konkrétního problému té které matky.
 • Nepomlouvat: učíme se milosrdenství vůči bližnímu i tak, že nemluvíme o špatných vlastnostech druhých lidí.
 • Nevynášet: důvěrné věci, o kterých mluví matky na našich setkáních, nikde jinde nevyprávíme. Často jde o bolestivé a osobní záležitosti. Budujeme tak vzájemnou důvěru.

Ve Svitavách máme tři věkové skupiny. Scházíme se v kapli na faře:

 • mladé maminky- každých čtrnáct dní v sudé pátky v 16:30.
   (Lenka Dvořáková tel. 776 824 447)
 • prostřední skupina- sudé úterky v 19:30.
   (Božena Fišerová 737 144 238)
 • nejstarší skupina- liché úterky v 19:00.
   (Marie Dobešová tel. 776 488 334)

 

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na výše uvedená telefonní čísla.

Více informací o MM naleznete na www.modlitbymatek.cz .