Pastorační rada

Od 1. května 2011 pracuje nová pastorační rada naší farnosti jako poradní a pracovní orgán faráře. Dle stanov nese spoluzodpovědnost za šíření poselství spásy. Schází se pravidelně 4x ročně + je možnost mimořádných setkání. Mandát má do 30.4.2015

Členové pastorační rady:

P. Václav Dolák
P. Jan Slíva
P. Petr Krajčovič
PhDr. Miloslav Štrych, zvolený farníky
Ing. Josef Poštulka , zvolený farníky
MUDr. Pavel Ingr, zvolený farníky
p. Jakub Dobeš, zvolený farníky odstoupil 15.2.2012
Ing. Zdeněk Pešina, zvolený farníky
p. Blanka Homolová, zvolená farníky
MUDr. Marie Holubová, zvolená farníky
p. Antonín Pavlíček, zvolený farníky
Mgr. Helena Půlkrábková, zvolená farníky
p. Antonín Nádvorník, jmenovaný farářem
p. Marie Málková, jmenovaná farářem
p. Anežka Kynclová, jmenovaná farářem
slečna Ludmila Lněničková, jmenovaná farářem – odstoupila  19.9.2014
p. Daniela Rusová, jmenovaná farářem
slečna Jaroslava Tomčániová, jmenovaná farářem
p. Tomáš Vrba, jmenovaný farářem
Mgr.et Bc. Zlata Čajanová DiS.

 

Současné zápisy z pastoračních rad je možné nalézt zde.