Autor: Helena Půlkrábková

úvod – misijní klubko

Misijní klubko je společenství dětí od 5 do 15 let, které patří do Papežského misijního díla dětí. Úkolem malých misionářů je přes celý svět stavět MOST – Modlitbou, Obětí, Službou, Tvořivostí. A to podle...

úvod 2

“Písnička ať zvoní každé chvíle.” RYSK, neboli RYtmická SKupina, je otevřené společenství pro všechny, kteří chtějí svým zpěvem či hrou na hudební nástroj chválit Boha. Pravidelně doprovází dětské mše svaté (1. neděli v měsíci),...

úvod

“Jedni chvalte harfou, jedni flétnou, kytarou…” Jsme věkově neomezené seskupení nadšenců, kteří chtějí rozdávat radost a hlavně sloužit Bohu svým hlasem či hrou na hudební nástroj. Název RYSK vznikl zkrácením slov RYtmická SKupina, ale...