Misijní klubko

Misijní klubko je společenství dětí od 5 do 15 let, které patří do Papežského misijního díla dětí. Úkolem malých misionářů je přes celý svět stavět MOST – Modlitbou, Obětí, Službou, Tvořivostí. A to podle hesla “Děti pomáhají dětem.”

Naše svitavské misijní klubko 155 vzniklo v roce 2010. Scházíme se na faře každé úterý v 16:45, kde si povídáme o cizích zemích, hrajeme si a soutěžíme, připravujeme výrobky na misijní jarmark, poznáváme život misionářů,… Poté společně slavíme mši svatou. Pravidelně se zúčastňujeme misijních poutí, podílíme se na přípravě misijní neděle, organizujeme misijní štrúdlování, svatoštěpánské koledování a mnoho dalších aktivit. Srdečně zveme všechny děti, které by se chtěly stát malými misionáři!

Kontakt: Helena Půlkrábková, tel. 732 800 268

Papežská misijní díla: www.missio.cz